Skip to main content area Skip to institutional navigation Skip to search Skip to section navigation
East Asia Law Review

Masthead

Volume 14

 

Editor-in-Chief

 

 

Eva (Jiayi) xu

 

 

Managing Editor

 

 

Christine Muzzelo

 

Production Editor

 

Symposium Editor

Olivia (Kefei) Wu

 

Muhammad Zeeshan Zafar

 

 

 

Articles Editors

Executive Editors

Research Editor

Mel (Doo Lee) Kim
Mengyuan Tang

Sarah Biscoe
Claudia Gallagher
Anning Guo
Long Shi

Tu Tu

 

 

 

 

Senior Editors

 

Lucy (Yi) Cai
Paul Cotler

Christina Gee
Yushen Liu

Ellie (Yige) Song

 

 

Associate Editors

 

Yitian Liu
Bianca Hsing
Kunal Kanodia
Yujie Zhang
Wooseok Ki
Michelle Wang
Charlotte (Shiyuan) Yin

Ziqian Tao
Sara Zhou
Jessica Shieh
Yesheng Li
Yi Wan
Phil (Xiaofei) Wang
Yiting Bao
Yuhui Wang

Muhammad Zeeshan Zafar
Jiayi Yang
Chuqing Ren
Chengdong Liang
Budi Widuro Gunawan
Yaera Jeon
Zhao Jiang
Anabelle Koong

 

Faculty Advisor
Jacques deLisle,
Stephen A. Cozen Professor of Law