Skip to main content area Skip to institutional navigation Skip to search Skip to section navigation
East Asia Law Review

Masthead

Volume 13

 

 

Editor-in-Chief

 

 

Yiyang Cheng

 

     
     
     
   

 

Managing Editor

Production Editor

Symposium Editor

 Joshua Singh

 

 

 

Kyla Risko

David Gardy Ermann

 

 

 

 Head Articles Editors

Executive Editors

Research & Technology Editor

Ren-Ann Wang 

Jaclyn Castelar

Luman Yu

 Pete Hyong suk Yoon

Jean C. Gabat

 

 

Martin Sin Chit Lai

 

 

Gena Gaeun Yoo

 

 

 

 

 

Senior Editors

 

Paul De Vastey
David Gardy Ermann

Mel Doo Le Kim
Jennifer Lee
Yu Ma

Hongda Wang
Mengfei Ying

 

 

 

 

Associate Editors

 

Lucy Yi Cai
I-Ling Chen
Mengjiao Chen
Tianjiao Chen
Paul Cotler
Claudia Gallagher
Hsiang-Yen Huang
Jingyi Li
Hongyu Lin
Christine Yuqian Liu
Yushen Liu

 

Mengyun Ma
Qingyang Ma
Hiroaki Matsui
Christine Muzzelo
Shouryendu Ray
Long Shi
Kojiro Shiraki
Yige Song
Mengyuan Tang

Hiroyasu Umeda
Yichen Wang
Yu Wang
Kefei Wu
Jiayi Xu
Tsutomu Yamatoya
Ming Yang
Xulei Ye
Hsiang Yen Huang
Xulei Ye
Xinnuo Zhao

Faculty Advisor
Jacques deLisle,
Stephen A. Cozen Professor of Law